Vårt tänk

 
Kolbs modell för effektivt lärande

Process framför enstaka inslag

Vår arbetsprocess ska säkerställa att vi genomför våra uppdrag med högsta kvalitet och att vi lär oss vad vi behöver skruva på. Det skapar mervärde för våra kunder och vi får möjligheten att förbättra oss. Vi utgår ifrån modern pedagogik som bygger på forskning om hur vi lär oss som mest effektivt, bl.a. Kolbs modell för erfarenhetslärande och modellen AGES, som är framtagen av Neuroleadership Institute.
Med ett lärande förhållningssätt där vi experimenterar och samskapar, kan nog 1 + 1 bli 11.

 

Allt kommunicerar och ju mer vi tränar på att uppmärksamma vad som händer med vårt eget system, dvs. läsa av oss själva och även andra, desto lättare kan vi tolka, förstå och agera. 

Systemiskt

Vi är ett system, ett mänskligt system med kropp och knopp, med alla sinnen. Alla delar samverkar. Tankar och känslor påverkar vårt beteende och vårt beteende påverkar våra känslor och tankar. Allt hänger ihop.

För att vårt system ska fungera och vara i balans behöver vi hjälpa oss själva, både kropp och knopp att skapa förutsättningar för det. 

Genom upplevelse baserade övningar kan vi integrera kunskapen i vårt eget system lite snabbare och mer autentiskt än genom traditionella metoder. När vi engagerar så många sinnen som möjligt förstärks lärandet.

Att dokumentera med papper och penna hjälper menar forskarna. Inte bara en quick fix för dagen. utan hållbart, med tanke på framtiden.

Vår arbetsprocess
 
Pulsmätning av SCARF-domäner med YesBox

Vi ökar engagemanget – före, under & efter

Med hjälp av mätverktyg, från t.ex. YesBox Puls kan vi få tydliga tecken på var "skon skaver".  Vi gör också intervjuer och skräddarsyr förberedande hemuppgifter. Oavsett upplägg ser vi till att deltagarna är väl förberedda, införstådda med vad som ska ske och ser fram emot processen. Under våra möten och workshops blandar vi pedagogiska aktiviteter som möter våra hjärnors förmåga att ta in, processa och integrera ny information och material. Efteråt erbjuder vi aktiviteter som säkerställer fortsatt lärande och utveckling i vardagen. Det kan handla om att ha en co-pilot, skriva reflektionsbok, installera lunch-&-learn etc.

Subjektorienterade verktyg

Vi använder oss av s.k. subjektorienterade verktyg, dvs, det är deltagarna själva som gör tolkningar och skapar mening. De verktyg vi valt att arbeta med är Value.Online när vi arbetar med värderingar och Kärnkvaliteter när det gäller styrkor. 

Båda verktygen är utmärkta och enkla att arbeta med för att skapa självinsikt och se utvecklingspotential för en enskild individ eller tillsammans med andra i en arbetsgrupp, ett team eller en organisation. 

Det stämmer väl överens med vad vi känner till om vårt behov av autonomi – att själv få bestämma över sig själv. När andra definierar oss kan vi känna oss hotade, vilket lätt leder till stress.

Vi menar också att vi är en kombination av de "färger" som ibland får symbolisera olika personligheter eller beteendestilar. Ingen är "röd" eller "blå", som vissa modeller hävdar. Vi är dessutom inga statiska varelser. Jag är inte blå hela livet eller "hon som är så röd får göra den där uppgiften, det har hon alltid gjort". Det kan vara dömande och lockar inte fram det bästa hos oss.

Däremot rekommenderar vi att vara medveten om och utforska egenskaper, styrkor och personlighetsdrag som hjälper och stjälper oss. Då kan vi välja att arbeta med dem när vi ser ett behov av att växa och utvecklas.

 

Utforska värderingar med Value.Online

 
 

Med Value.Online kartlägger du dina mest prioriterade värderingar just nu. Värderingar som ligger bakom dina val, beslut, prioriteringar och beteenden.

Så här ser en Meningskarta ut, efter det att du rangordnat dina värderingar på nätet:

Kartan blir meningsfull för dig först när du har berättat dina historier om varför värderingarna är viktiga. När du levt efter dem eller vad som hände när du eller någon annan inte gjorde det. Vilka värderingar vill du leva efter framöver och hur kan du leva mer i enlighet med dina värderingar på din arbetsplats? Där finns ju organisationens värderingar att ta hänsyn till också.

När vi delar med oss av våra berättelser om värderingar med varandra bygger vi relationer och tillit som främjar samarbete och välbefinnande.

Utforska styrkor med Kärnkvaliteter

Prova gärna verktyget Kärnkvaliteter på egen hand. Klicka på bilden nedan, så ser du hur man kan arbeta med den. Utgå gärna ifrån en styrka i övre västra hörnet och ta dig runt kvadranten. Vilken utmaning kan du identifiera? Alltså, vad behöver du komplettera din styrka med för att inte hamna i din fallgrop eller din allergi? Och hur kan du träna på din utmaning?

 

Varför ska vi fokusera på våra styrkor och kvaliteter? Jo, eftersom hjärnan är programmerad för hot upp till 10 gånger mer än belöning. Alltså upp till 10 gånger mer för negativt än för positivt. Samtidigt som vi presterar bättre från positiva tillstånd.

Alltså vill vi fokusera på styrkor – utan att blunda för svagheter.