Coaching

Varför?

Behov av coaching kan dyka upp när som helst, både bland ledare och medarbetare. Vi har alla behov av och möjligheter till utveckling, men vi vet inte alltid vad, hur, eller när den här utvecklingen ska ske.
Ibland står vi inför en förändring, som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. En annan gång behöver vi stöttning inför ett specifikt projekt, en arbetsuppgift eller ett avgränsat uppdrag. Att uppnå det vi vill snabbare kan vi få hjälp med genom coaching. För ledare kan en medarbetarundersökning utgöra ett bra underlag för coaching.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Innehållet i coaching varierar beroende på vad kunden vill förändra/utveckla. Tänkbara resultatområden:

 • Tydligt och trovärdigt ledarskap
 • Sätta och uppnå mål
 • Hantera relationer
 • Hantera förändring

 • Genomföra presentationer och anföranden
 • Konflikthantering och problemlösning
 • Hantera stress
 • Planering – time management

 • Som ledare locka fram det bästa ur individer och team
 • Nya sätt att tänka och agera
 • Generell utveckling, större eget ansvar, ökat välbefinnande

 

Vad?

Coaching är en metod och ett förhållningssätt:

 • En metod att hjälpa någon att nå från nuläge till önskat läge snabbare och mer effektivt än man klarar av på egen hand.
 • Ett förhållningssätt att du själv är ditt allra bästa verktyg för att lyckas och utvecklas.
En coach erbjuder dig möjligheten att bättre förstå dig själv, ditt sätt att tänka och fungera i världen.
En coach kan få dig att se din situation ur nya vinklar och perspektiv. På så sätt kan du hitta lösningar som du tidigare inte kunde se eller inte trodde fanns.
En coach kan nå snabba resultat genom att agera extern ”pådrivare”, men framförallt bädda för långsiktig utveckling genom att identifiera drivkrafter som kan öka den inre motivationen.

Hur går det till?

En coachingserie kan vara under några månader eller kontinuerligt under längre tid. Ett första möte är förutsättningslöst och efter det mötet bestämmer sig kunden om man vill fortsätta. Sedan träffas man förslagsvis varje eller varannan vecka under en till en och en halv timme. Omfattningen varierar efter behov.
A och O är att det finns ett förtroende mellan coachen och den som blir coachad.

Tänk stort, gå långsamt, så händer det snabbt!