Utforska värderingar 

En kort beskrivning på engelska om det kraftfulla verktyget Value. Online som vi använder i våra utvecklingsprocesser för större autenticitet, högre kongruens och samsyn i team och organisationer. 
Du får gärna testa en lightversion av verktyget, och få reda på mer om vinsterna med att arbeta värderingsbaserat.
Ta en titt!

Tänk högt tillsammans med oss!

Fr.o.m. 15 juni 2020 har vi pratpromenad "Walk'n'Talk" i Humlegården i Stockholm för alla som vill reflektera, byta tankar, lyssna och lära av någon och samtidigt ägna sig åt en halvtimmes fysisk aktivitet. En måndag i månaden 12.00-12.30. Kolla in vårt evenemang på Facebook!

Produkter: 

Ledarskapsutveckling

Resultat: 

Ledare som är trygga, modiga och trovärdiga. Som vågar vara tydliga, sårbara och tillitsfulla. Som skapar goda förutsättningar för andra att prestera.

Metodik:

Coaching, utbildning och träning i grupper om en eller fler. Med utgångspunkt i hjärnforskning och gärna värderingsbaserat. Systemiskt och sinnesbaserat utifrån människan som en helhet.

Exempel:

Grupputveckling

Team där kommunikation och samarbete fungerar, gemensamma värderingar och spelregler respekteras, graden av tillit är hög och goda prestationer ger resultat.

Kombination av workshops och individuella möten vid behov. Värderingsbaserat utifrån hjärnforskning och modern pedagogik: Walk'n'Talk, rörelse, reflektion, co-piloting, journaling m.m.

Utveckling av individer

Självledarskap, trygghet, motivation, glädje och förmåga att nå mål och visioner – oavsett om det är för egen skull eller som medarbetare i en organisation. 

Coaching, utbildning och träning i kortare eller längre processer. Vi sätter mål tillsammans med arbetsgivare vid behov och ser till hela människan.

Kulturutveckling

Om "tillitsfullt", "respektfullt"  och "inspirerande" känns attraktivt för er organisation har ni hittat rätt. Men det uppnås inte av sig själv.

Vi skräddarsyr efter er organisations utgångsläge, drömmar och behov. Processer som löper över lite längre tid.

Kompetensutveckling

–  Bättre feedback
–  Bättre möten
–  Growth Mindset
–  WHY-processer
–  Coachande förhållningssätt
–  Styrkeutveckling

Vi har beprövade upplägg som vi skräddarsyr efter era behov, sätter tydliga mål för insatsen, mäter och utvärderar. Arbetar med moderna pedagogiska aktiviteter som möter hjärnan.

Helhet för hållbarhet

Vi har tappat en del av vår kompetens i att vara människa och den som kan hitta tillbaka till den tänker vi är vinnare i dagens och morgondagens organisationer. Framgångare tillför kunskaper om hjärnan och kroppen som ett biologiskt system och genomför aktiviteter som omsätter kunskapen till kompetens. Aktiviteter som underlättar för hjärnan att ta in, bearbeta och integrera ny kunskap, bl.a. rörelse, stilla reflektion, co-piloting och journaling. Utifrån den kompetensen hjälper vi ditt företag att nå bättre resultat genom hållbart ledarskap och medarbetarskap i en tillitsfull kultur. Vi stöttar individen, gruppen och hela organisationen efter behov.

Ledarskap
Tre tips!

Feedback

Tre tips!

Forskning

Om hjärnan & ledarskap, artiklar, video, podcasts m.m.

Case

Byggnads, EQT, Yepster, Skanska, TRR, Knowit, Hydac, Naturvårdsverket, AMF, Folktandvården...

Kontakta oss gärna:

Fast Track till tillit