Koll på dina värderingar? 

Arbeta mer hållbart tillsammans! En kort beskrivning av det kraftfulla verktyget Value. Online, som vi använder i våra utvecklingsprocesser för större autenticitet, högre kongruens och samsyn i team och organisationer. 
Du får gärna testa en lightversion av verktyget, och få reda på mer om vinsterna med att arbeta värderingsbaserat.
Ta en titt!

Lever ni er värdegrund eller har ni bara ord på väggen?

Vi söker testpiloter för ny värderingsprocess. Tillsammans med Point of Value har vi sedan en tid arbetat med processer för individer och team, där vi använder oss av Value.Online. Ett kraftfullt reflektionsverktyg som bidrar till djupa insikter, stärkt tillit och dragningskraft framåt. Nu börjar även en process för hela organisationer ta form, där vi kan påverka företagskulturen i önskad riktning. Med processen som vi kallar Value.Organisation identifierar bolaget en värdegrund att känna stolthet över och som med glädje kommuniceras internt och externt. Denna process erbjuder vi nu som pilotuppdrag till ett företag som står inför en ny-/omstart och som inte vill göra annat än att samskapa den här produkten med oss.

Genom att utgå från vad ett antal utvalda prioriterade nyckelintressenter upplever eller vill att företaget ska stå för, tar vi avstamp i ett utifrån- och inperspektiv för att identifiera företagsvärderingar som verkligen får betydelse. I ett nästa steg erbjuder vi gärna vår individ- och teamprocess för att bidra till en större förståelse för och kongruens med värderingarna genom hela organisationen. Hör av dig till oss om du tycker att det låter spännande och vill prata vidare. Tanken med piloten är att vi bjuder på vår tid och ni på er tid samt utvecklande feedback till oss så att vi kan skruva på och ytterligare förbättra processen tillsammans! Är det just din organisation som passar på det här tillfället till nystart?

Behöver ni höja kvaliteten på era möten?

Nu erbjuder vi hjärnvänliga onlinekurser! Den första är Hjärnvänliga möten där du lär dig hur du kan tänka och vad du kan göra före, under och efter dina möten för att de ska bli mer engagerande och effektfulla

Läs mer här.

Lyssna på avsnittet där Agneta pratar om värderingar, hur de påverkar oss och hur vi kan utforska dem. ES Coaching har fler intressanta avsnitt i podden Värdefull frukost!

Produkter: 

Ledarskapsutveckling

Resultat: 

Ledare som är trygga, modiga och trovärdiga. Som vågar vara tydliga, sårbara och tillitsfulla. Som skapar goda förutsättningar för andra att prestera.

Metodik:

Coaching, utbildning och träning i grupper om en eller fler. Med utgångspunkt i hjärnforskning och gärna värderingsbaserat. Systemiskt och sinnesbaserat utifrån människan som en helhet.

Exempel:

Gemensam och förankrad värdegrund

Stärk er företagskultur och öka engagemanget genom att ta fram gemensamma organisationsvärderingar utifrån ett intressentperspektiv. Hur upplever externa aktörer samarbetet med er och vad känner ni stolthet över internt?

Med en kombination av intervju, analys, rangordning av värderingar med hjälp av verktyget Value.Online, samtal och gemensam reflektion skapar ni en värdegrund som ni känner stolthet över att kommunicera och leva efter internt och externt.

Grupputveckling

Team där kommunikation och samarbete fungerar, gemensamma värderingar och spelregler respekteras, graden av tillit är hög och goda prestationer ger resultat.

Kombination av workshops och individuella möten vid behov. Värderingsbaserat utifrån hjärnforskning och modern pedagogik: Walk'n'Talk, rörelse, reflektion, co-piloting, journaling m.m.

Utveckling av individer

Självledarskap, trygghet, motivation, glädje och förmåga att nå mål och visioner – oavsett om det är för egen skull eller som medarbetare i en organisation. 

Coaching, utbildning och träning i kortare eller längre processer. Vi sätter mål tillsammans med arbetsgivare vid behov och ser till hela människan.

Kulturutveckling

Om "tillitsfullt", "respektfullt"  och "inspirerande" känns attraktivt för er organisation har ni hittat rätt. Men det uppnås inte av sig själv.

Vi skräddarsyr efter er organisations utgångsläge, drömmar och behov. Processer som löper över lite längre tid.

Kompetensutveckling

–  Bättre feedback
–  Bättre möten
–  Growth Mindset
–  WHY-processer
–  Coachande förhållningssätt
–  Styrkeutveckling

Vi har beprövade upplägg som vi skräddarsyr efter era behov, sätter tydliga mål för insatsen, mäter och utvärderar. Arbetar med moderna pedagogiska aktiviteter som möter hjärnan.

Helhet för hållbarhet

Vi har tappat en del av vår kompetens i att vara människa och den som kan hitta tillbaka till den tänker vi är vinnare i dagens och morgondagens organisationer. Framgångare tillför kunskaper om hjärnan och kroppen som ett biologiskt system och genomför aktiviteter som omsätter kunskapen till kompetens. Aktiviteter som underlättar för hjärnan att ta in, bearbeta och integrera ny kunskap, bl.a. rörelse, stilla reflektion, co-piloting och journaling. Utifrån den kompetensen hjälper vi ditt företag att nå bättre resultat genom hållbart ledarskap och medarbetarskap i en tillitsfull kultur. Vi stöttar individen, gruppen och hela organisationen efter behov.

Ledarskap
Tre tips!

Feedback

Tre tips!

Forskning

Om hjärnan & ledarskap, artiklar, video, podcasts m.m.

Case

Byggnads, EQT, Yepster, Skanska, TRR, Knowit, Hydac, Naturvårdsverket, AMF, Folktandvården...

Kontakta oss gärna: