Kommunikologi

Vad är kommunikologi?

"Studier om det som är gemensamt i kommunikation och förändringsarbete."


Helheten är större än summan av delarna. Begreppet myntades av Aristoteles för ca 2 300 år sedan. Systemisk förståelse är således inget nytt. Det nya är att vetenskapen om hur delarna påverkar varandra och helheten blir tydligare.

Gregory Bateson, antropolog och kommunikationsteoretiker, lade på 1950-talet fram tanken om en gemensam begreppsvärld för alla de teorier, modeller och metoder som används i exempelvis organisationsutveckling, ledarskap, pedagogik, personlig utveckling och terapi. Vi människor använder ju samma hjärna, samma språk och samma kommunikationskompetens inom alla områden där mänsklig kommunikation används.
En sådan vetenskap har sedan dess varit under utveckling, av bland andra Richard Bandler och John Grinder inom NLP-traditionen.

Samtidigt undersökte de norska pedagogerna Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner vad det är som gör att människor uppnår sina mål, oavsett sammanhang, specialistområde och systemnivå: individ, grupp, organisation. De sammanfattade material från en stor mängd vetenskapliga kunskapsområden och identifierade ett antal ”kommunikationsnycklar” som är gemensamma för lyckade förändringsarbeten. Disciplinen Kommunikologi etablerades. Det har även visat sig att Sjöbakkens och Fleiners antaganden om fysiska rörelsers samspel med olika delar av hjärnan, passar som hand i handske med systemisk hjärnforskning, vilket bekräftas av bl.a. hjärnforskaren Matti Bergström.

Våra sinnen

Vi involverar så många sinnen som möjlighet i våra aktiviteter för att använda hjärnan optimalt och stöjda lärande.