Mer inspiration

Missing Link

Missing Link är en informationstjänst om modern hjärnforskning. Här är några artiklar i pdf-format som vi laddat ner från deras tidigare tidskrift Holone.

 

Anders Hansen har sammanställt de nyaste forskningsresultaten om rörelse, träning och hälsa. Lättläst om effekter på minne, koncentrat.

 

Grundaren av Neuroleadership Institute om hur hjärnan fungerar i vardagen med tydliga exempel.

Som en gungbräda. När den ena sidan går upp, går den andra ner. Standardnätverk (The Default Network, DMN) och uppgiftsorienterade nätverk (Task Positive Network, TPN) är två distinkta nätverk i vår hjärna. Den ena drömmer medan den andra fokuserar på en uppgift.

Har vi tre hjärnor? Färre? eller fler? Är det rätt att prata om högre och lägre delar i hjärnan? Läs intressant artikel om vår orkester i hjärnan.


Strukturerna i hjärnans nätverk är inte fixerade enligt studier på Georgia State University. Hjärnans nätverk är rumsligt och funktionellt flytande och inte statiska som man trott tidigare.

Intressant artikel om hur vissa delar i s.k. "superagers" hjärnor än större och att de behåller en mer ungdomlig minnesfunktion. Superagers presterar inte bara lika bra som yngre på minnestester, de visar inte heller några typiska tecken på normal tillbakagång (atrofi) i vissa regioner av hjärnan. 

Robert Kegan, professor vid Harvard och författare, är världsledande på området vuxenutveckling. Här berättar han om vilken roll och ansvar företagen har för utvecklingen.

Stefan Einhorn, professor vid Karolinska institutet, berättar med glimten i ögat om värdet av vänlighet för att kunna utvecklas som vuxen och kanske också bli vis.

Susanne Cook Greuter, filosofie doktor vid Harvard, berättar om hur vi växer som människor och om vägen till visdom.

David Rock, författare till boken "Your Brain at Work" inspirerar oss. Hans Neuroleadership Institute ägnar sig åt forskning och åt att applicera sina rön ute hos företag.

Dan Pink om inre och yttre motivation.

Tillstånd smittar. Vad vill du smitta andra med och smittas av?


Lyckoforksaren Shawn Achor representerar den positiva psykologin och menar att "Framgång skapar inte lycka – lycka skapar framgång". Se hans inspirerande och roliga TED-talk.

Tali Sharot, hjärnforskare och författare av "The Optimism Bias" om att positiv förstärkning  fungerar bättre än hot och varningar.

Nej, vi har inte en reptilhjärna. Både rätt OCH fel. En kort genomgång av hjärnans olika delar. Vad tror du?

De senaste 25 åren har psykologiprofessorn Lisa Feldman Barrett kartlagt ansiktsuttryck, skannat hjärnor och analyserat 100-tals psykologiska studier för att förstå vad känslor verkligen är.

Hjärnpodden – om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.

Påjobbetpodden – för dig som är intresserad av ledarskap.

Dumma människor – en vetenskaps-törstande podd om populärkultur, psykologi och mänskligt beteende.

Anders Hansens sommarprat 2019 om hjärnan, fysisk aktivitet, skärmar m.m.

Anders Hansens vinterprat 2019 om bl.a. varför vi så gärna vill dela in oss i VI och DE.

Hur tar vi samma närvarande egenskaper som vi har hemma, med oss till vår arbetsplats? Lyssna till Marc Lesser, grundare och CEO på Search Inside Yourself Leadership Institute, som implementerat detta på Google. Being Well podcast med Rick Hansen. Det finns många andra intressanta avsnitt om positiv förstärkning, självmedkänsla m.m. och innehåller en hel del övningar.