Fast Track to Trust
Webinar om värderingar och engagemang
11 november 2022 kl. 11.00-13.00 på svenska
(November 10th 2022 at 5.30-7.00 pm CET in English)

 

Dagar kvar till nästa webinar på svenska:

 
Carina Vinberg och Agneta Lundgren

"Det har blivit lättare att fatta beslut och lättare att vara tydlig."

"Vi skapar värden gemensamt och diskuterar mer öppet."

"Vi vet mer om hur vi tänker, har blivit tryggare som grupp och fått en samsyn som underlättar vardagen."

”... ett väldigt enkelt och effektivt verktyg att skapa djupare insikter och dialoger."

"The entire process was very thought provoking. I’m excited to explore further, as I think this is a very substantive vehicle to dig deeper into living into your passion and authenticity.”

Några citat från deltagare i våra värderingsbaserade utvecklingsprocesser med verktyget Value.Online

Simon Sineks populära föreläsningar utifrån boken START WITH WHY har spridits flitigt på nätet den senaste tiden. När vi blir medvetna om vad vi står för, vad vi bidrar med och vilken effekt det får på andra, kan det göra under med vår motivation och vårt engagemang.

Våra arbetssätt är väldigt likt Sineks, insåg vi när vi tog del av hans arbetsbok FIND YOUR WHY, som vi varmt kan rekommendera till den som arbetar med individers, gruppers och företags utveckling. Det bygger till stor del på storytelling och vi har också ett verktyg som snabbar upp processen att hitta våra berättelser. 

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte

Sättet vi arbetar på passar också väl in i morgondagens företag eftersom vi ser vår process som en "fast track till tillit". Tillit har och kommer att ha ännu större betydelse för att vi ska lyckas möta framtidens utmaningar. När hierarki ersätts av team, nätverk och självledarskap är social trygghet en förutsättning. När den är på plats vågar vi vara innovativa, ödmjuka och omfamna mångfald på riktigt. 

 

Välkommen att pröva!

Under webinaret får du som deltagare pröva verktyget Value.Online som är en rangordning av värderingar du gör i förväg på nätet. Verktyget ger en karta över de värderingar du bär med dig, dem du lever efter och prioriterar just nu och de värderingar du önskar att leva efter och som kan fungera som magneter framåt.
Du får också information om vår utbildning till facilitator av Value.Online-processer, som genomförs online. Utbildningen är ackrediterad av ICF.

Datum: 11 november 2022 kl 11.00-13.00. Sista dag för anmälan är 9 november.

Webinarledare: Agneta Lundgren och Carina Vinberg.

Webinariet är kostnadsfritt men vi fakturerar dig 300:- ex moms om du gjort din rangordning och inte dyker upp.
Mer information får du vid anmälan!

Forskning: Personliga värderingar driver engagemang

Utforska och upptäck din personliga värdegrund med hjälp av kartläggningsverktyget Value.Online. I vår återkopplingsprocess blir dina egna livsberättelser tydliga och du får en ökad förståelse för vad som är riktigt viktigt för dig och varför, vilka dina drivkrafter är och vad du får energi av och engagemang att sträva mot. Att lära känna sig själv på ett djupare plan visar sig mer och mer nödvändigt för att leda andra i dagens och morgondagens organisationer. Vi vill följa dem som är trygga, tydliga och trovärdiga. Kanske är detta nästa steg för dig, din arbetsgrupp, ditt företag? Välkommen till ett seminarium om värderingar där du får ett smakprov på verktyget Value.Online och en möjlighet att börja utforska din egen personliga värdegrund. Mer praktisk information kommer vid anmälan.

Citat från kunder som arbetat med verktyget Value.Online:

"Programmet var nyttigt för min ledningsgrupp och samtliga medlemmar har kommit betydligt närmare varandra, eftersom vi vet mer om varandra, så enkelt är det!"
/ Joakim Fond, VD, Hydac Sverige

 

"Det blev tydligt för mig att det är viktigt att utgå från mina värderingar, viktigare än jag trott. Det har därmed blivit lättare att fatta beslut och lättare att vara tydlig. Jag har också ökat mitt mandat genom att vara tydlig och orädd. Det är tydligt att allt hänger ihop. Att det inte längre handlar om att spela en roll. Jag har fått bättre självkänsla både i yrket och privat genom att jag tagit tag i saker. Jag har tydligare fokus på målen, bättre struktur i tankar och planering. Jag får mer gjort, mindre snack mer verkstad."  / Kommunalpolitiker.