Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr efter dina behov

Våra kortare utbildningsinsatser omfattar två halvdagar med hemuppgifter emellan. Efter era önskemål skräddarsyr vi gärna innehåll och form så att vår leverans håller hög kvalitet och ni blir nöjda. 
Under fliken Resultat finns exempel på vad vi kan uppnå tillsammans.

Exempel

Engagerande feedforward istället för hotfull feedback

En viktig nyckel för framgång är förmågan och modet att samtala på ett tillits- och meningsfullt sätt. Då minskar vi behovet av feedback, som ur ett biologisk perspektiv försätter oss i fight-, flight- eller freeze-läge och allvarligt kan skada de viktiga relationerna på arbets-platsen. Vi beskriver biologiska mekanismer, hjärnans funktioner och tränar för att kunna, vilja och våga! Med ökad transparens och tydlighet breddas vägen mot ökad trygghet och tillit.

Effektiva möten

Bättre möten med rätt struktur och uppmärksamhet blir mer effektiva och dessutom roligare. Vi går igenom viktiga mötesnycklar och ser över ert nuvarande sätt att strukturera och kommunicera i era möten. Vi beskriver hjärnans behov och ifrågasätter nödvändigheten att ha datorer med vid mötesbordet. Även här integrerar vi kunskap om kroppen och förordar Walk'n'Talk-möten, eller pratpromenader som vi också kallar dem. Gärna i en inbjudande, kreativ miljö, som påverkar vårt tänkande positivt.

Vårda era styrkor

Med hjälp av Daniel Ofmans verktyg Core Quandrant – Kärnkvaliteter – utforskar vi egna och andras styrkor och utmaningar. En kurs som ökar självinsikt och även inkluderar feedback till och från kollegor. Vi möter hjärnans behov av autonomi och väljer själva vilka styrkor vi vill undersöka. Du uppmuntras också att fråga personer du har omkring dig vilka styrkor de ser hos dig. Hur hjälper de mig och oss? Kan de också överanvändas och skapa irritation och konflikt? Verktyget kan även användas på gruppnivå.

Coachande ledarskap

För dig som leder andra, i en formell chefsroll, projektledaroll eller annan befattning där det ingår att stödja och utveckla medarbetare organisationen. Ett coachande förhållningssätt skapar förutsättningar för självgående, motiverade medarbetare och frigör tid, samt ligger i linje med modern neurovetenskap.

Aktivt lyssnande och medveten närvaro, kraftfulla frågor som skapar insikt, skiftar perspektiv och motiverar till handling och feedback som utvecklar är lite exempel på innehåll.

Vi delar med oss om kunskaper om vårt biologiska system, vad coaching är och hur coaching kan praktiseras i vardagen. Vi presenterar modeller, metoder och nycklar för framgång.

Deltagare reflekterar tillsammans med andra deltagare om nytta med, förutsättningar för och erfarenheter av goda samtal.

En stor del avsätts för träning och praktiska övningar. Det är först när vi själva gör jobbet: lyssnar, uppmärksammar, ställer frågor osv, som coaching integreras och blir ett naturligt verktyg i ledarskapet.

Growth Mindset

Begreppet myntades av Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet. Hon skiljer på Fixed Mindset (statiskt förhållningssätt) och Growth Mindset (lärande förhållningssätt) ungefär såhär: 

Fixed Mindset = BE GOOD

 • Jag bevisar mig själv

 • Jag visar upp mina färdigheter

 • Jag presterar bättre än andra

Growth Mindset = GET BETTER

 • Jag förbättrar mig själv

 • Jag utvecklar färdigheter

 • Jag presterar bättre än jag gjorde tidigare

Fördelar med Growth Mindset är att man tenderar att bli mer:

 • Kreativ och innovativ

 • Resilient

 • Uthållig

 • Högpresterande

 • Välbefinnande

Vad skulle hända om personer i din organisation anammade mer av lärande förhållningssätt? 

Vi utbildar och tränar dig och dina medarbetare i Growth Mindset.

WHY-processer

Simon Sinek har skrivit böcker om vikten av att individer, grupper och organisationer hittar sitt varför. Varför de stiger upp ur sängen på morgonen och går till jobbet – bortom lön och andra förmåner. 

Vi erbjuder processer för att hitta missionen som engagerar och motiverar. Genom storytelling och andra sinnesbaserade aktiviteter som förstärker lärande och förankring.

 

Vad saknar du på marknaden som skulle göra skillnad för dig, ditt team och/eller din organisation?  Berätta för oss vilken kurs eller utvecklings-insats du önskar. Skicka ett mail till info@framgangare.se