Om Framgångare

Framgångare är varumärke – ett samarbete mellan två ledartränare, grupputvecklare och coacher som delar visionen att människor är framgångsrika i livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. Vad framgång innebär avgör varje individ eller grupp.

Vår samverkan bygger på värdeorden: Glädje, Kvalitet & Helhet.
Carina driver och äger Actionate AB sedan 1999 och samverkar i internationella nätverk, ICF och C-IQ.

Agneta har varit egen företagare sedan 2002 och driver idag Allez! Agneta Lundgren Ledarskap AB.

Carina Vinberg 

är klättrare och kommunikolog, kvinnan som drömde om att bestiga Matterhorn – och lyckades. Som ledare i förändringsarbeten får hon individer och team att skapa den kraft och energi som ger en tydlig riktning mot gemensamma mål.
070-862 92 21

Agneta Lundgren 

är kommunikolog, ledartränare, grupputvecklare, coach och elitidrottare. Som mamma, dotter, syster, vän och kollega ser hon att nycklarna till framgång är desamma oavsett sammanhang. Hon är övertygad om att träning ger resultat.
070-657 18 21