Om hjärnan

Aktuell kunskap om hjärnan

De senaste 15-20 årens hjärnforskning har gett oss 90% av det vi känner till om hjärnan – The Decade(s) of the Brain.
Med kunskap om hjärnan och hur vi påverkar vårt sätt att tänka, känna och göra blir utvecklingsinsatsen mer hållbar. När hela kroppen med alla sinnen engageras, skapas en förståelse i hela "systemet" människan. 

På företagsmarknaden dyker det upp seminarier och kurser i ”Corporate mindfulness”, ”Neuroleadership” och ”Brain business”. På träningsarenan långsamma träningsformer som Yoga, Pilates och Organic Bodywork.

Vi verkar längta efter balans, helhet och hållbarhet och vi ser sambanden: Vi behöver koppla ihop kroppen med knoppen och skapa ett välmående och hållbart system.

Idag finns kunskap om hjärnan som näringslivet inte får missa!

Forskning och populärvetenskap

En studie från Karolinska Institutet visar att det sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor, något som hittills varit omdebatterat. För att kunna åldersbestämma cellerna mätte forskarna kol-14-halten i DNA.
 “University of Adelaide neuroscientists have discovered that just one session of aerobic exercise is enough to spark positive changes in the brain that could lead to improved memory and coordination of motor skills.” October 2014.

Fysisk aktivitet och hjärnan

Här nedan beskriver vi några områden och förmågor som vi kan utveckla genom att stimulera hjärnan med rörelse.

Stress

”När muskler används renas blodet från ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan”.

Minne

När man på Irland jämförde en grupp unga män som tränade regelbundet med stillasittande jämnåriga, presterade de senare sämre på minnestester.

Koncentration

”Forskare från Harvard-universitetet undersökte närmare 20 000 kvinnor och såg att de som rörde på sig regelbundet inte bara bevarade minnet i takt med att de blev äldre, utan även uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.”

Intelligens

I testerna till den tidigare obligatoriska mönstringen till militärtjänst för 18-åringar: ”När man lade ihop testresultaten från över 1,2 miljoner personer såg man ett tydligt mönster. De med bra kondition hade höga resultat på intelligens-testet.”Tester har även gjorts på tvillingpar där vältränade tvillingar hade bättre resultat på intelligenstest än sina otränade syskon.

Kreativitet

"Diagonala rörelser stimulerar kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva så att den logiska, förnuftiga vänstern kan få kontakt med den kreativa högern.
Med fysisk aktivitet håller kreativiteten i sig i ca 2 timmar. Framförallt monotona rörelser är bra då de inte kräver så mycket av hjärnans kapacitet."

Beslutsfattande

Why are some people brilliant decision makers, while others are consistently inept? Why do some people follow their instincts and win, while others end up stumbling into error? How do our brains really work-in the office, in the classroom, in the kitchen, and in the bedroom? And why are the best decisions often those that are impossible to explain to others?” ”Great decision makers aren’t those who process the most”

Källor

Karolinska institutet, Robinson Research Institute, University of Adelaide.
Matti Bergström, Neuropedagogik – En skola för hela hjärnan, 1995
Paul Dennison, Brain Gym® – teacher’s edition, 1994
Susanne Wolmesjö, Smarta rörelser – för fysisk och mental balans, 2003
Carla Hannaford, Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet, 1995
Anders Hansen & Carl Johan Sundberg, Hälsa på recept, 2014
Anders Hansen, Hjärnstark, 2016
Malcolm Gladwell, Blink, 2005